Nystartsjobb

Dhanka hoose ayaad ka raadin adigoo usii maraya Qayb kamid ah Iswiidhan iyo

Gobolka/Degmada. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa raadinta sarre waxaadna u shaandhayn kartaa natiijooyinka si dheeraad ah. Tani waxaa la sameeyaa iyadoo la shaandhaynayo shirkadaha adigoo isticmaalaya :

Heerka, aqooneed, Batantaha, Cilmiga Iswiidhishka iyo Luuqada.