Instegsjobb

Li jêr hûn li ser lêgerînê bikin:

Herêm û wîlayetê. Tu dikarî lêgerînê ya pêşketî binivîse û encamên xwe ji hêla şîrketên firoşkirinê ve bi kar bîne:

Asta Perwerdehiyê, Lîsansa Driving, Zanyariya Swêd û Zimanê.